Missa d'acció de gràcies per la beatificació de Guadalupe a Girona

A Girona se ha celebrat l'última de les misses d'acció de gràcies que han tingut lloc a Catalunya per la beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri. La cerimònia va estar presidida per Mn. Ignasi Font i concelebrada per diversos sacerdots.

L'església de sant Josep es va omplir per donar gràcies per la recent beatificació de la doctora química i investigadora Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), la primera persona laica de l'Opus Dei en pujar als altars. Aquesta era l'última missa d'acció de gràcies de les previstes a Catalunya. Com a curiositat dir que la imatge de la nova beata estava projectada en la paret darrera l'altar.

En l'homilia Mn. Ignasi Font, vicari de l'Opus Dei a Catalunya i Andorra, va destacar de la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri que «va desplegar responsablement la seva missió apostòlica. I ho va fer amb gran naturalitat, amb amistat sincera i mostrant amb la seva conducta personal el valor d'una vida entregada i alegre». Des del passat 18 de maig, dia en què va ser beatificada Guadalupe, "l'Església ens facilita una intercessora eficaç i ens ofereix un model que ens serveixi d'inspiració", va dir també Mn. Ignasi Font.

A la sortida els assistents van poder recollir l'estampa commemorativa de la beatificació de Gaudalupe Ortiz de Landázuri per demanar gràcies a Déu a través de la intercessió de la nova beata.