Mapa de les estades d'Àlvar del Portillo a Catalunya i Andorra

Us oferim un mapa dels indrets de Catalunya i Andorra que en diverses ocasions va visitar Mons. Àlvar del Portillo sol o acompanyant a sant Josepmaria.

En aquest mapa podeu localitzar alguns indrets on Àlvar del Portillo va visitar en diverses ocasions Catalunya i Andorra. Aquests indrets estan dividits en dos grups d'11 punts cada un, el primer "Àlvar del Portillo sense sant Josepmaria" i el segon grup "Àlvar del Portillo amb sant Josepmaria". Va trepitjar per primer cop terres catalanes l'any 1929 i l'última vegada l'any 1994, dos mesos abans del seu traspàs.