Textos d'Álvaro (1): Descobrir la vocació

Durant el centenari del naixement d’Álvaro del Portillo publicarem un recull de textos amb motiu del temps litúrgic o festes assenyalades. Iniciem la sèrie amb "L'Anunciació. El descobriment de la vocació".

Textos d'Álvaro del Portillo
Opus Dei - Textos d'Álvaro (1): Descobrir la vocacióMons. Xavier Echevarría, sant Josepmaria i Álvaro del Portillo, a la Basílica de Luján (Argentina)

L'Anunciació. El descobriment de la vocació

«El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret. I, havent entrat al lloc on era la Verge Maria, li va dir: Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu. (Lc 1, 26-28). Havia estat escollida des de l'eternitat com a Mare del Salvador; Déu l'havia preservat de tota taca de pecat i l'havia omplert de gràcia des de l'instant mateix de la seva concepció immaculada. Ara, en sentir les paraules de l'Àngel, la Verge Santíssima descobreix amb plenitud la seva vocació.

(...) També a nosaltres ens va escollir Déu abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió (Ef 1, 4-5). Abans de la creació del món, ens ha destinat a ser sants! Primerament ens ha escollit i després ens ha creat per complir aquesta crida. L'elecció precedeix la nostra existència; encara més, determina la raó de la nostra existència.

(...)

La Verge Santíssima podria haver emprat les seves qualitats de moltes maneres, però les va utilitzar exclusivament per servir els plans divins. Sant Josep, un home extraordinari, podria haver emprat la seva intelligència, la seva voluntat forta, les qualitats del seu caràcter... en mil tasques bones, però només en aquelles que Déu va proposar-li —i que el Sant Patriarca va realitzar fidelment— van donar fruit els seus grans talents. El nostre Fundador, sant Josepmaria, també podria haver dedicat les seves grans dots naturals a altres ocupacions molt bones, però no va cedir a aquesta temptació, perquè no era el que el Senyor li demanava: Déu em vol sant, i em vol per a la seva Obra.» (Carta, 19 de març del 1992, n. 12)