El Dr. José María Hernández Garnica ja reposa a l’Església de Montalegre

El cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha presidit el trasllat de les restes mortals d’aquest servent de Déu del cementiri de Montjuic a aquesta església barcelonina.

El divendres 11 de novembre, Mons. Lluís Martínez Sistach presidí la inhumació perpètua a l'església de Santa Maria de Montalegre de les despulles del servent de Déu José M. Hernández Garnica, un dels tres primers fidels de l'Opus Dei ordenats sacerdots, que actualment està en procés de canonització. A l'acte assistiren nombrosos fidels, que omplien a vessar l'església; també familiars.

En la seva homilia, el Sr. Cardenal va recordar la vocació universal de tot batejat a la santedat, la primera i fonamental vocació. Fent esment a la lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma, va recordar que “si Déu és Sant, Sant, Sant, nosaltres hem de ser també sants”.

Comentà també un aspecte que va lluitar per viure aquest servent de Déu, seguint la predicació de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, i que el Concili Vaticà II va promulgar de manera solemne, que allò específic del laic “és estar enmig del món, com a cristià i com a cristiana, aportant-hi tots els valors i la riquesa de l'evangeli, a les estructures i a les institucions d'aquest món”.

El Cardenal de Barcelona, beneint el nou sepulcre.

I acabà l'homilia amb la pregària: “Senyor, els sants ho són perquè ens ajudin amb el seu testimoni, per posar en relleu els teus mèrits infinits i perquè intercedeixin per nosaltres, si és la teva voluntat i que algun dia el puguem també nosaltres venerar com a beat i com a sant”.

A l'acte hi assistiren el Vicari episcopal de zona, Mn. Joan Galtés, els membres del Tribunal designat per aquest trasllat pel Sr. Cardenal: Jutge Delegat, P. Ramon Domènech, ofm; Promotor de Justícia, Mn. Alejandro Marzo i la Notària Actuaria, Sra. Chiara Rostagno. També el Vicari de la prelatura de l'Opus Dei a Espanya, Mons. Ramon Herrando Prat de la Riba; el Vicari de la prelatura de l'Opus Dei a Catalunya, Dr. Antoni Pujals; el Postulador de la Causa de Canonització, Dr. José Carlos Martín de la Hoz; el rector de l'església de Santa Maria de Montalegre, Dr. Francesc Perarnau i una dotzena més de preveres.

Acabada la litúrgia de la paraula les despulles del Dr. Hernández Garnica es traslladaren en processó a la nova sepultura, situada a la capella del Santíssim de l'església. L'acte acabà amb el cant del Virolai.

Fidel col·laborador de sant Josepmaria

El servent de Déu, Dr. José María Hernández Garnica.

El Dr. Hernández Garnica, va néixer a Madrid el 1913, i fou doctor enginyer de mines i també en ciències naturals. Va fer el doctorat en sagrada teologia a la Universitat Lateranense de Roma amb una tesi en teologia moral, sota el títol “La moral en els sistemes d'intervenció econòmica”, dirigida pel famós teòleg, Pietro Palazzini.

Demanà l'admissió a l'Opus Dei un any abans d'esclatar la guerra civil. De ben aviat va ser un bon recolzament pel seu fundador. Rebé l'ordenació sacerdotal el 1944 i sant Josepmaria li encarregà especialment que impulsés la tasca apostòlica de les dones de l’Opus Dei a Espanya, cosa que compaginà amb altres moltes feines sacerdotals a Barcelona i arreu de l’Estat. Després exercir el ministeri sacerdotal a la Gran Bretanya, Irlanda, França, Àustria, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Holanda, adaptant-se a ambients i mentalitats ben diverses.

Va morir a Barcelona, el 1972 d'un càncer a la base de la llengua, amb fama de santedat. S'havia traslladat a Barcelona mesos abans per a ser tractat d'aquesta malaltia, que, finalment, no superà. A poques setmanes del seu traspàs va poder veure per última vegada sant Josepmaria, amb ocasió d'una catequesi a Barcelona i d'altres ciutats. A l'Escola esportiva Brafa, a Nou Barris, el fundador de l'Opus Dei va parlar d'ell, de la seva fortalesa d’ànim i de l’acceptació de la voluntat de Déu.