Pregar a José María Hernández Garnica

Oració per a la devoció privada.

Opus Dei - Pregar a José María Hernández Garnica

Senyor, Déu nostre, que heu volgut comptar amb el vostre servent José María, sacerdot, per estendre en diversos llocs del món la crida a santificar-se en la vida ordinària, ajudeu-me a seguir Jesucrist i a tractar-lo en les meves ocupacions quotidianes, per dur l’alegria de la vocació cristiana a altres moltes ànimes. Glorifiqueu el vostre servent José María i concediu-me, per la seva intercessió, el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que en res no es pretén prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàstica, i que aquesta oració no té cap finalitat de culte públic.