Etiqueta: Articles

Hi ha 5 resultats sobre "Articles"
El rostre de Jesús

El rostre de Jesús

"Que cerqui la vostra presència, que aprengui a trobar-la i a mostrar-la, que sàpiga descobrir-la en les coses corrents de la meva vida, que adverteixi realment que sou Vós".

Jesucrist
A l'encontre de Jesús

A l'encontre de Jesús

Com a Emaús, moltes vegades ens agradaria que Jesús romangués amb nosaltres, per donar-nos consell, consol i afecte. En aquest article s’anima a cercar aquest Crist en l'Eucaristia.

Jesucrist
Caminar vers Jesucrist

Caminar vers Jesucrist

En aquest article contemplem el passatge de l'Evangeli en què Jesús camina sobre les aigües. Ficant-nos en l’escena –com si fóssim un personatge més– comprendrem que al costat d'Ell se superen les dificultats, inseguretats i temors.

Jesucrist
La novetat en el Crist

La novetat en el Crist

Déu s’ha fet home per donar-nos la vida eterna, però també per fer-nos feliços en la vida terrenal. Aquest assaig és una reflexió sobre les implicacions que té per al cristià la vinguda del Crist a la terra.

Jesucrist