Apostolat

La prelatura tracta de recordar a tots els cristians que, sigui quina sigui l'activitat a la qual es dediquin, han de cooperar a resoldre cristianament els problemes de la societat i donar testimoniatge constant de la seva fe.

Obres corporatives

Les obres d'apostolat corporatiu tenen la garantia moral de la prelatura, que s'encarrega de l'orientació cristiana. Són iniciatives de caràcter civil, sense ànim de lucre i amb una finalitat apostòlica i de servei.

Presència

L’Opus Dei va ser fundat per sant Josepmaria Escrivà l'any 1928. Hi és present a seixanta-un països.