Pregar al matrimoni Alvira

Oració per a la devoció privada

Oh Déu, Pare meu, que heu omplert de gràcia els vostres servents Paquita i Tomás per viure cristianament el seu matrimoni i les seves obligacions professionals i socials, feu-me arribar la força de l'Amor a fi de saber difondre en el món la grandesa de la fidelitat i santedat matrimonials.

Digneu-vos glorificar els vostres servents i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria.

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no s’intenta prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàstica i que la present pregària no té cap finalitat de culte públic.

Descarrega l'estampa en format PDF