Pregar a Ernesto Cofiño

Oració per a la devoció privada.

Opus Dei - Pregar a Ernesto Cofiño

Oh Déu Pare, font de tot bé, que omplíreu de gràcies el vostre fill Ernesto, metge, perquè fos servidor fidel de la vida que comença en Vós i pertany només a Vós: feu que jo sàpiga també respectar i promoure el do de la vida i complir amb generositat els deures de cada dia, per Amor a Jesucrist i als meus germans els homes. Digneu-vos glorificar el vostre servent Ernesto i concediu-me, per la seva intercessió, el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria.

De conformitat amb els decrets del papa Urbà VIII, declarem que no s’intenta prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàstica i que la present pregària no té cap finalitat de culte públic.

Descarregar l'estampa en format PDF