Cronologia de la causa de canonització de Montse Grases

Montse Grases va morir el 26 de març de 1959, Dijous Sant, poc abans de complir els 18 anys. Nombroses persones van manifestar que la seva vida havia estat heroica i exemplar.

Notícies
Opus Dei - Cronologia de la causa de canonització de Montse Grases

26 març 1959: Montse Grases mor a Barcelona amb fama de santedat.

5 novembre 1961: el sacerdot Benet Badrinas Amat és nomenat vicepostulador de la causa de beatificació i canonització; actua en tots els passos de la fase diocesana de la causa.

8 desembre 1962: el postulador a Roma, Mons. Salvador Canals Navarrete, dirigeix a la Congregació de Ritus la petició del nihil obstat per a l'obertura del procés informatiu.

19 desembre 1962: obertura del procés informatiu a la diòcesi de Barcelona, per l'arquebisbe Mons. Gregorio Modrego Casaus, a la capella del palau episcopal.

26 març 1968: per delegació de l'arquebisbe de Barcelona, Mons. Marcelo González Martín, l'arquebisbe emèrit, Mons. Gregorio Modrego Casaus, clausura el procés informatiu a l'església de Santa Maria de Montalegre.

22 abril 1968: lliurament de les actes del procés a la Congregació de Ritus.

19 març 1969: el Papa Pau VI, amb el motu proprio Sanctitas clarior, reforma la normativa de les causes de beatificació i canonització. Abans de prosseguir, els promotors de la causa de la Montse prefereixen esperar un temps fins que es consolidi la nova praxi.

8 maig 1969: el beat Pau VI, amb la constitució apostòlica Sacra Rituum Congregatio, divideix la Congregació de Ritus en dues congregacions, una per al culte diví i una altra per a les causes dels sants.

22 febrer 1974: decret de la Congregació de les Causes dels Sants, després dels vots dels teòlegs censors, sobre els escrits de la serventa de Déu Montserrat Grases.

25 gener 1983: el Papa Joan Pau II, amb la constitució apostòlica Divinus perfectionis Magister, reforma els processos diocesans sobre les causes de beatificació.

7 febrer 1983: sant Joan Pau II aprova les noves normes preparades per la Congregació de les Causes dels Sants per als processos diocesans.

15 maig 1992: decret de la Congregació de les Causes dels Sants sobre la validesa del procés informatiu de la Montse.

22 maig 1992: la Congregació de les Causes dels Sants estableix, amb caràcter general, que es realitzi una investigació suplementària en les causes que no van tenir procés apostòlic mentre va estar vigent la normativa anterior a 1983. Encara que la causa de la Montse Grases havia obtingut la declaració de validesa, es decideix dur a terme la investigació suplementària, entre altres motius, per enriquir el material recollit en els anys seixanta.

10 maig 1993: el postulador de la causa, Mons. Flavio Capucci, sol·licita a l'arquebisbe de Barcelona, Mons. Ricard Maria Carles Gordó, l'obertura d'una investigació suplementària.

10 juny 1993: en nom de l'arquebisbe de Barcelona, el bisbe auxiliar i vicari general d'aquesta arxidiòcesi, Mons. Jaume Traserra Cunillera, dóna obertura al procés diocesà addicional.

28 octubre 1993: Mons. Jaume Traserra Cunillera clausura el procés diocesà addicional.

21 gener 1994: la Congregació decreta la validesa del procés diocesà addicional.

14 juny 1994: amb l'autorització de la Congregació de les Causes dels Sants, es traslladen les restes mortals de la Montse Grases des del cementiri del Sud-oest a l'oratori de Santa Maria del Collegi Major Bonaigua, a Barcelona.

21 novembre 1999: el relator presenta la Positio super vita et virtutibus de la serventa de Déu. La Positio, redactada en italià i amb una extensió de 730 pàgines, es divideix en quatre apartats: història de la causa i fonts, biografia, estudi crític sobre l'heroïcitat de les virtuts i sumari.

25 octubre 2013: després de la mort de Mons. Flavio Capucci, el prelat de l'Opus Dei, Mons. Xavier Echevarría, nomena postulador de la causa de la Montse Grases a Mons. José Luis Gutiérrez Gómez.

30 juny 2015: sota la direcció del promotor general de la fe, el congrés peculiar dels consultors teòlegs de la Congregació de les Causes dels Sants dóna resposta positiva a la pregunta sobre l'exercici heroic de les virtuts per part de la Montse Grases.

19 abril 2016: la congregació ordinària dels cardenals i dels bisbes es pronuncia a favor de l'heroïcitat de les virtuts de la Montse.

26 abril 2016: el Papa Francesc autoritza que la Congregació de les Causes dels Sants promulgui el decret de virtuts heroiques de la serventa de Déu Montse Grases.