Cronologia de la causa de canonització de Guadalupe

Amb motiu de la promulgació del decret sobre l'heroïcitat de les virtuts de Guadalupe Ortiz de Landázuri, oferim una cronologia dels principals passos de la seva causa de canonització.

Opus Dei - Cronologia de la causa de canonització de Guadalupe

16 de juliol de 1975: Guadalupe mor a Pamplona, Espanya, amb fama de santedat.

6 de gener de 2001: el prelat de l'Opus Dei, Mons. Xavier Echevarría, nomena el Mn. Benito Badrinas Amat postulador de la causa de beatificació i canonització de Guadalupe.

30 de març de 2001: la Congregació de les Causes dels Sants —després de rebre la petició de l'arquebisbe de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, i amb el consentiment de l'arquebisbe de Pamplona, Mons. Fernando Sebastià— transfereix la competència per instruir la investigació diocesana de Pamplona a Madrid, mitjançant rescripte.

3 de novembre de 2001: la Congregació de les Causes dels Sants concedeix el nihil obstat per a incoar el procés de canonització de Guadalupe.

18 de novembre de 2001: primera sessió del procés sobre la vida, les virtuts i la fama de santedat de Guadalupe, a l'arxidiòcesi de Madrid, presidida pel cardenal Rouco Varela.

Del 23 de gener de 2002 a l'11 de desembre de 2003: en 66 sessions, el tribunal interroga 32 testimonis, a Madrid.

Del 6 al 28 de maig de 2003: en 37 sessions, el tribunal escolta les declaracions de 22 testimonis, a la Ciutat de Mèxic, per comprovar in situ l'extensió de la fama de santedat de Guadalupe.

Del 9 de maig de 2002 al 13 de desembre de 2004: els membres de la comissió històrica recullen tots els documents relatius a la serventa de Déu, els lliuren i presenten un informe al respecte.

Del 10 de maig de 2002 a 3 de gener de 2005: els perits teòlegs estudien els escrits de Guadalupe i presenten els seus parers.

18 de març de 2005: sessió de cloenda del procés diocesà, presidida per l'arquebisbe de Madrid.

23 d'abril de 2005: lliurament de les actes de la investigació diocesana a la Congregació de les Causes dels Sants: ocupen 3.008 pàgines, en set volums.

12 de maig de 2005: el prelat de l'Opus Dei nomena el mn. Antonio Rodríguez de Rivera postulador de la causa de canonització davant la Congregació de les Causes dels Sants.

17 de febrer de 2006: la Congregació de les Causes dels Sants emana el decret de validesa del procés diocesà sobre la vida, les virtuts i la fama de santedat de la serventa de Déu.

5 de maig de 2006: la Congregació nomena al P. Cristoforo Bove, O.F.M. Conv., Relator encarregat de dirigir la redacció de la Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis de Guadalupe.

4 de agost de 2009: el postulador lliura a la Congregació la Positio. Consta de quatre parts: història de la causa i fonts (25 pàgines), biografia documentada (159 pàgines), estudi crític sobre les virtuts (215 pàgines) i summarium de les declaracions dels testimonis del procés i dels documents i escrits de Guadalupe (656 pàgines).

7 de juny de 2016: els consultors teòlegs de la Congregació de les Causes dels Sants, després d'haver examinat la Positio, responen positivament a la pregunta sobre l'exercici heroic de les virtuts per part de Guadalupe, i sobre la seva fama de santedat i de favors.

2 de maig de 2017: la sessió ordinària dels cardenals i bisbes membres de la Congregació es pronuncia a favor de l'heroïcitat de les virtuts i de la fama de santedat de Guadalupe.

4 de maig de 2017: el Papa Francesc autoritza a la Congregació de les Causes dels Sants a promulgar el decret sobre les virtuts de la serventa de Déu Guadalupe Ortiz de Landázuri.

5 d'octubre de 2017: el consell de metges de la Congregació de les Causes dels Sants declara que la curació d'Antonio Jesús Sedano Madrid és científicament inexplicable. El congrés de teòlegs consultors, reunits l'1 de març de 2018, afirma que la curació s'ha d'atribuir a la intercessió davant Déu de Guadalupe.

5 de juny de 2018: els cardenals i bisbes de la Congregació de les Causes dels Sants, d'acord amb les conclusions del consell de metges i dels teòlegs consultors, confirmen la curació extraordinària d'Antonio Jesús Sedano Madrid per la intercessió de Guadalupe Ortiz de Landázuri.

8 de juny de 2018: el Papa Francesc autoritza la Congregació a publicar el decret sobre el miracle atribuït a Guadalupe.

26 d'octubre 2018: la Santa Seu comunica que el Papa Francesc ha establert la data de la beatificació.

18 de maig 2019: tindrà lloc la beatificació de Guadalupe a Madrid, la seva ciutat natal.