​Iniciatives socials amb motiu de la beatificació d’Alvaro del Portillo

Amb motiu de la beatificació de qui fou successor de sant Josepmaria Escrivà, Álvaro del Portillo, s’han promogut dues línies d’acció social. El proper beat va impulsar moltes iniciatives solidàries: des de tasques de voluntariat a Vallecas sent un estudiant universitari fins a projectes sanitaris o educatius al tercer món, i molt particularment a l’Àfrica, com a prelat de l’Opus Dei.

Notícies
Opus Dei - ​Iniciatives socials amb motiu de la beatificació d’Alvaro del Portillo

D’una banda, amb el nom d'Harambee s’ha organitzat una col·lecta arreu del món destinada a obres socials a països africans. Se’n beneficiaran els projectes de la xarxa d’ambulatoris de l’Hospital de Monkole (Kinshasa, RD Congo); el programa contra la malnutrició a Costa d’Ivori del Centre Rural Ilomba i el Pavelló materno-infantil del Niger Foundation Hospital and Diagnostic Centre (Enugu, Nigèria). 

Totes aquestes iniciatives van sorgir als anys 80 amb l’impuls d’Álvaro del Portillo, preocupat per l’estat dels sistemes sanitaris en aquests països i, especialment, per la situació de la dona. En llengua swahili, harambee vol dir ‘tots junts’. Una expresió que Álvaro del Portillo havia fet servit i que vol reflectir l’esperit d’aquests projectes per a contribuir al bé comú de les seves societats. A més, la col·lecta també servirà per a becar estudis de seminaristes i religiosos africans a Roma.

L'altre iniciativa ha estat el recapte d'aliments "Álvaro del Portillo", que s’està duent a terme aquestes setmanes. Amb ocasió de la beatificació, es vol fomentar la solidaritat en l'àmbit de la proximitat, a casa nostra, i no només amb l’Àfrica. En cada lloc s'ha buscat un espai d'acollida, un menjador social o un centre de Càritas que tingués una particular urgència de rebre d'aliments. A Catalunya, s'ha fet aquest recapte a una desena de poblacions de tot el territori i han intervingut més de 20 entitats, com ara escoles o parròquies.