Cronologia de la causa de canonització de Mons. Álvaro del Portillo

El Sant Pare Benet XVI va autoritzar el 28 de juny de 2012 el decret de virtuts heroiques, declarant venerable a Mons. Álvaro del Portillo (1914-1994), primer succesor de sant Josepmaria al capdavant de l'Opus Dei.

Beat Àlvar del Portillo
Opus Dei - Cronologia de la causa de canonització de Mons. Álvaro del Portillo Foto: Maria Rosa Ferrer

La Congregació per a les Causes dels Sants, que és l'organisme de l'Església que instrueix els processos de canonització, va aprovar que per a l'estudi de la vida de Monsenyor Álvaro del Portillo s'obrissin dos tribunals: un de la diòcesi de Roma; i l’altre de la prelatura de l’Opus Dei.

El 5 de març del 2004 va tenir lloc la sessió d'obertura del tribunal de Roma. El cardenal Camillo Ruini, vicari del Sant Pare per a la diòcesi de Roma, va presidir l'acte.

El 20 de març del mateix any, el prelat de l’Opus Dei va presidir l'obertura del tribunal de l’Opus Dei.

El procés del Vicariat va ser clausurat el 26 de juny de 2008 al palau del Laterà i el tribunal de la Prelatura clausurà les seves sessions el 7 d'agost del mateix any.

Amb el material que ambdós tribunals han recollit, el Postulador ha elaborat la positio, que és una biografia del servent de Déu i un estudi de com ha viscut les virtuts cristianes en grau heroic.

El Postulador va enviar la positio a la Congregació per a les Causes dels Sants el març de 2010.

El 28 de juny de 2012: el Sant Pare Benet XVI ordena que la Congregació per a les Causes dels Sants promulgui el decret de virtuts heroiques d'Álvaro del Portillo (ampliar la notícia).

El 5 de juliol de 2013: el papa Francesc signa el decret que reconeix un miracle atribuït a la intercessió del venerable Álvaro del Portillo.

Cronologia de la causa

23 març 1994: mor a Roma, amb fama de santedat. El mateix dia 23 de març, el beat Joan Pau II va anar a resar davant les despulles.

19 febrer 1997: Mons. Xavier Echevarría, prelat de l'Opus Dei, nomena Mons. Flavio Capucci Postulador de la Causa de canonització de Mons. Álvaro del Portillo.

6 desembre 2002: es publica a Romana -butlletí de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei- i s'exposa a l'entrada de la Cúria prelatícia, un edicte dirigit als fidels de la Prelatura amb la finalitat de reunir escrits del Servent de Déu i documents -favorables o contraris- sobre la seva persona.

4 juliol 2003: el Cardenal Camilo Ruini, Vicari de Roma, ordena col locar en l'ingrés del Vicariat i publicar a la Rivista diocesana di Roma un edicte similar dirigit als fidels de la diòcesi de Roma.

21 novembre 2003: la Congregació per a les Causes dels Sants concedeix que la causa de Mons. Álvaro del Portillo sigui instruïda aequaliter pel Tribunal del Vicariat de Roma i pel Tribunal de la Prelatura de l'Opus Dei.

21 gener 2004: la Congregació, a instàncies del Prelat (Mons. Echevarría) i del Vicari de Roma (Card. Camilo Ruini), concedeix mitjançant decret el nihil obstat per a l'inici de la Causa.

5 març 2004: a la Sala della Conciliazione del Palau del Laterà, el Cardenal Ruini obre solemnement el Procés instruït pel Tribunal del Vicariat de Roma super vita et virtutibus del Servent de Déu Mons. Álvaro del Portillo.

20 març 2004: a l'Aula Magna Giovanni Paolo II de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, Mons Xavier Echevarría presideix la primera sessió del Procés instruït pel Tribunal de la Prelatura.

26 juny 2008: es clausura solemnement, al Palau del Laterà, el Procés instruït pel Tribunal del Vicariat de Roma. Aquest procés va tenir 85 sessions i van ser presentats 25 testimonis, entre ells, els d’11 cardenals, 6 bisbes, 4 sacerdots i un religiós.

7 agost 2008: el Tribunal de la Prelatura clausura la fase instructora, a l'Aula Magna de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu. Testimoniaren en el procés 133 persones, totes -excepte dos- de visu, 62 eren fidels de la Prelatura i els 71 restant, no. Entre els testimonis hi havia 19 cardenals i 12 arquebisbes i bisbes.

19 febrer 2010: el P. Cristoforo Bove, O.F.M. Conv. -Relator de la Positio de la Causa de Canonització de Mons. Álvaro del Portillo-, presenta la Positio super vita et virtutibus del Servent de Déu Mons. Álvaro del Portillo. La Positio comprèn 2.530 pàgines en 3 volums: Informatio, Summarium i Biographia documentata. L'amplitud de la Positio es deu a la quantitat d'investigacions realitzades i de fonts compulsades (es van fer recerques en 63 arxius eclesiàstics i civils, públics i privats).

10 febrer 2012: sota la direcció del Promotor General de la Fe, el P. Luigi Borriello, O.C.D., el Congrés peculiar dels Consultors Teòlegs de la Congregació per a les Causes dels Sants atorga resposta unànime positiva a la pregunta sobre l'exercici heroic de les virtuts per part del Servent de Déu Mons. Álvaro del Portillo.

5 juny 2012: La Congregació Ordinària dels Cardenals i dels Bisbes, en la qual va ser ponent el Cardenal Antonio Cañizares, es pronuncia en el mateix sentit.

28 juny 2012: el Sant Pare Benet XVI ordena que la Congregació per a les Causes dels Sants promulgui el decret de virtuts heroiques d'Álvaro del Portillo.

5 juliol 2013: el papa Francesc signa el decret que reconeix un miracle atribuït a la intercessió del venerable Álvaro del Portillo.