Một tháng Năm đặc biệt

Opus Dei
Một tháng Năm đặc biệt

Tháng Năm này đánh dấu 75 năm cuộc hành hương của Thánh Josemaria đến Sonsoles. Đây cũng là tháng Năm trong năm kính Đức Maria ...