Tin tức trên Điện thoại di động

Trang web của Văn phòng thông tin của Opus Dei kể từ nay có thể được truy cập ngay trên điện thoại di động và PDA (thiết bị số hỗ trợ cá nhân) với 30 ngôn ngữ.

Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã đề nghị rằng trang web nên phổ biến trên điện thoại di động và PDA. Đối với trang web dành cho điện thoại di động, hiện tại bao gồm một số phần phổ thông nhất trong trang web của Opus Dei. Địa chỉ để truy cập trang web này là : https://opusdei.org/mobile..

Trang chủ của trang web di động cập nhật những mẩu tin mới nhất và đường dẫn đến phần “Opus Dei là gì?”, “Về thánh Josemaria” (với tiểu sử của ngài, lời kinh và những lời dẫn mỗi ngày trong năm), và đến phần “Từ Đức Giám quản”, với những tin tức mới và những lá thứ hằng tháng của ngài.

Chúng ta cũng có thể xem những đoạn phim và các đoạn băng hay các file pdf (tùy thuộc vào khả năng của điện thoại hay PDA).

Với sự khởi đầu này, Văn Phòng thông tin của Opus Dei hy vọng rằng đây sẽ là một đóng góp cho ước mong của Đức Thánh Cha (ĐTC) Benedict XVI vào ngày 18 tháng 12 năm vừa qua : “Để Giáo Hội có thể tiếp tục hiện diện với sứ điệp của mình "trong đại hội trường truyền thông xã hội”, như ĐTC Gioan Phaolô II đã gọi, và để không thấy mình xa lạ với các lãnh vực  mà  vô vàn những người trẻ đi vào lướt tìm những câu trả lời và ý nghĩa cho đời sống của họ, các con phải tìm ra những cách thức để loan truyền tiếng nói và hình ảnh của hy vọng trong những hình thức mới, thông qua mạng internet  đang phủ lấy hành tinh của chúng ta trong một mạng lưới chưa bao giờ gần gũi đến như vậy.”

Khi truy cập trang web từ các thiết bị di động, một đường dẫn đến trang web di động sẽ tự động xuất hiện ngay tại trang chủ.