Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục: hãy sẵn sàng cho sự hòa giải

“Như các bậc hiển Thánh đã từng làm ” Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói các linh mục hãy khoan dung lắng nghe sự thú tội. Các vị Thánh mà Ngài đề cập như một ví dụ của sự kính trọng như Thánh Padre Pio, Thánh John Bosco, Thánh Josemaría Escrivá

Với sự tin cậy và lòng khoan dung các linh mục sắn sang lắng nghe những lời thú tội, như ví dụ về những vị hiển Thánh của thời đại gần đây (Thánh Jean-Baptiste Marie Vianney, Thánh John Bosco, Thánh Josemaría Escrivá, Thánh Pio of Pietrelcina, Thánh Joseph Cafasso, and Thánh Leopoldo Mandić) cho thấy rằng tòa giải tội là nơi của sự thánh hóa thự sự.

Đức Giáo Hoàng đã nói trong suốt buổi chia sẻ được tổ chức bởi tòa cáo giải các tông đồ. Ngài nói với những người hiện diện rằng mỗi sự thú tội là một bài học về sự khiệm tốn và đức tin cho chính vị linh mục, vì nó nhắc nhở vị linh mục rằng ngài không phải là người tha thứ mà là chính Thiện Chúa.

Đức Thánh Cha Benedict XVI nhấn mạnh điều này quan trong như thế nào đối với hối nhân để người đó kể tất cả những lỗi phạm cho vị linh mục, vì “điều này thường là cơ hội để nói một cách kín đáo” về những vấn đề của lương tâm.

Ngài thêm rằng lời khuyên mà các linh mục đưa ra trong việc thú tội giúp hối nhân trưởng thành trong chính suy nghĩ và có được sự bình an nội tâm.