Đức Giáo hoàng Phanxico bổ nhiệm Đức Ông Fernando Ocáriz là tân Đức Giám Chức của Opus Dei

Tối nay, Đức Giáo hoàng Phanxico đã bổ nhiệm Đức Ông Fernando Ocáriz Braña là Đức Giám Chức của Opus Dei. Đức Thánh Cha đã xác nhận kết quả của Hội nghị bầu cử lần thứ ba của Giáo đoàn trong cùng một ngày.