"Nụ cười và niềm vui"

TIN TỨC
"Nụ cười và niềm vui"

"Mỉm cười là một hành vi khiêm nhường; mỉm cười là chấp nhận bản thân và cách sống của mình, ở lại nơi mình đang ...