Bài phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Kỷ niệm 100 năm thành lập Opus Dei

Fernanda Lopes (từ Brasilia, sinh năm 1986) là chủ tịch của Ủy ban đầu tiên được thiết lập chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Opus Dei. Cô là thành viên của Ban Cố vấn Trung Ương tại Ro6ma kể từ tháng 9, năm 2020.

Công việc của ủy ban này bao hàm những gì?

Nhóm này là ủy ban đầu tiên, gồm một nhóm nhỏ có bảy người – ba nam và bốn nữ, thuộc nhiều lứa tuổi và xuất thân – những người làm việc và sinh sống tại Rôma. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang bắt đầu những bước đầu tiên, theo sát những lời chỉ dẫn trong lá thư mục tử của Đức Giám quản.


Ủy ban đã bắt đầu hành động hay thực hiện việc gì rồi?

Đức Giám quản cùng với các hội đồng của ngài (Ban Cố vấn Trung ương và Hội đồng Trung ương) đã xác định mục tiêu của sự kiện kỷ niệm 100 năm, được mô tả trong lá thư của ngài. Việc bắt đầu chuẩn bị để hiện tại hóa điều này tùy thuộc vào ủy ban này. Mục đích là để cho người của Hội có thể tham gia, càng nhiều càng tốt.


Đức Giám quản nói trong lá thư rằng vai trò chủ đạo thuộc về những thành viên trẻ tuổi nhất. Chị đã cân nhắc điều này trong ủy ban chưa?

Ủy ban muốn khích lệ sự tham gia rất tích cực của các bạn trẻ. Bản thân tôi cũng cảm thấy đặc biệt thử thách, vì những người như chúng tôi gia nhập Opus Dei ở thiên niên kỷ thứ ba đều biết rằng chúng tôi là những nhân vật chính của thời khắc lịch sử này.

Thông tin về quá trình chuẩn bị sẽ được cập nhật như thế nào?

Như tôi đã nói, hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc lắng nghe, không quá thiên về tổ chức các hoạt động. Nhưng khi có tin tức quan trọng, chúng sẽ được cập nhật trên trang web này.