Tiểu sử

Đức Giám Quản hiện nay của Opus Dei sinh ngày 14/6/ 1932 tại Madrid.

Ngài có bằng tiến sĩ Giáo Luật và Dân Luật. Ngài làm việc bên cạnh Thánh Josemaría trong tư cách thư ký riêng từ năm 1953 cho tới khi Thánh nhân tạ thế năm 1975. Giám Mục Echevarría thụ phong linh mục ngày 7/ 8/ 1955, và trở thành ủy viên Đại Hội Đồng Opus Dei năm 1966.

Năm 1975, khi Vị Giám quản Alvaro del Portillo kế nhiệm Thánh Josemaría làm Bề Trên của Opus Dei, Giám Mục Echevarría được đề cử làm tổng thư ký, chức vụ này lúc đó do del Portillo đảm nhiệm. Năm 1982, khi Opus Dei được thiết lập thành giáo đoàn trực thuộc Đức Giáo hoàng, Giám Mục Echevarría trở thành tổng đại diện.

Giám Mục Echevarría là thành viên của Bộ Tuyên thánh và là thành viên của Toà Thượng Thẩm Tối Cao Pháp viện ,đồng thời là tư vấn cho Bộ Giáo sĩ. Ngài đã từng tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục dành cho châu Mỹ (1997), châu Âu (1999), và các Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ năm 2001 và 2005.

Cha Echevarría được bầu làm Bề Trên của Opus Dei và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngày 20/ 4/ 1994. Đức Giáo Hoàng đã truyền chức giám mục cho ngài ngày 06/ 01/ 1995 tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Đức Cha Echevarría là tác giả của nhiều sách thiêng liêng; như " Memoria del beato Josemaría " ( Hồi Ức về chân phước Josemaría); " Itinerarios de vida cristiana " ( Hành Trình đời sống Kitô Hữu); " Para servir a la Iglesia " ( Để Phục Vụ Giáo Hội); " Getsemani " (Getsemani) và " Eucaristia y vida cristiana " (Bí tích Thánh Thể và Đời Sống Kitô Hữu).