Number of articles: 9

Thư Đức Giám quản Opus Dei – Ngày 14 tháng 6 năm 2019

Đức Giám quản Ocariz khuyến khích chúng ta mừng các đại lễ trong tháng 6 với tâm tình tri ân Thiên Chúa và niềm vui sâu xa vì Tình Yêu vô biên của Người.

Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản Opus Dei – Ngày 9 tháng 4 năm 2019

Một tuần trước khi bước vào Tuần Thánh, Đức Giám quản Fernando Ocáriz mời gọi chúng ta, khi chiêm ngắm Đức Kitô chịu khổ nạn, tự xét xem mình đã sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa chưa.

Thư Đức Giám Quản

Thông điệp của Đức Giám quản – ngày 10 tháng 5 năm 2018

Trong tháng Năm này, Đức Giám quản nhắn chúng ta chạy đến với Đức Maria, Mẹ của các Linh mục, để cầu nguyện cho mọi Linh mục trên thế giới.

Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản – ngày 4 tháng 6 năm 2017

Đức Giám quản viết về nhu cầu cấp thiết gìn giữ và củng cố gia đình, với lòng can đảm và lạc quan.

Thư Đức Giám Quản

Thông điệp của Đức Giám quản - ngày 7 tháng 7 năm 2017

Đức Giám quản Fernando Ocáriz đã gửi cho chúng ta một thông điệp từ Enxomil, một trung tâm hội nghị ở Bồ Đào Nha, nơi Cha đã ở lưu lại vài ngày trong chuyến viếng thăm mục vụ đất nước này.

Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản – ngày 5 tháng 4 năm 2017

Đức Cha Fernando Ocáriz hướng dẫn cách sống những ngày Tuần Thánh sắp đến hầu gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Thư Đức Giám Quản

Thư của Đức Giám Quản – Ngày 31 tháng Giêng năm 2017

Thư đầu tiên của Đức Giám Quản Fernando Ocáriz gửi các thành viên Opus Dei.

Thư Đức Giám Quản

Tiểu sử

Đức Giám Quản hiện nay của Opus Dei sinh ngày 14/6/ 1932 tại Madrid.

Fernando Ocáriz

Tiểu sử

Đức Giám Quản hiện nay của Opus Dei sinh ngày 14/6/ 1932 tại Madrid.

Fernando Ocáriz