Thư Đức Giám quản Opus Dei – Ngày 9 tháng 4 năm 2019

Một tuần trước khi bước vào Tuần Thánh, Đức Giám quản Fernando Ocáriz mời gọi chúng ta, khi chiêm ngắm Đức Kitô chịu khổ nạn, tự xét xem mình đã sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa chưa.

Các con thân mến, xin Chúa Giêsu giữ gìn tất cả các con!

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh tới đây, chúng ta sẽ chiêm ngắm tình yêu cứu độ lớn lao nơi Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính Tình Yêu này đã làm cho Người hoàn toàn sẵn sàng và vâng phục Thánh Ý Chúa Cha.

Việc đi theo Đức Giêsu và nên đồng hình đồng dạnh với Người cũng làm cho mỗi người chúng ta, trong từng hoàn cảnh riêng, sẵn sàng không hạn chế đối với những thách thức và đòi hỏi trong sứ vụ tông đồ của mình. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần khám phá tiếng Chúa Kitô kêu gọi và mời chúng ta mở rộng chân trời của mình. Như Thánh Phaolô, chúng ta muốn trở nên “mọi sự cho mọi người” (1Cr 9,22).

Liên quan đến việc sẵn sàng, trong những tuần trước Lễ phong Chân phước của chị Guadalupe, cha nghĩ rằng điều này sẽ giúp chúng ta suy gẫm xem cuộc đời của chị Guadalupe đã mở rộng như thế nào khi trở thành một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chị đã để Thiên Chúa dẫn dắt mình trong niềm vui và thanh thản, từ nơi này đến nơi khác, từ công việc này đến công việc khác. Thiên Chúa đã củng cố năng lực và khả năng của chị, Người đã làm phong phú tính cách chị và gia tăng bội phần những hoa trái thiêng liêng của cuộc đời chị.

Dù ta bất toàn và lầm lỗi, Thiên Chúa vẫn sẽ thực hiện nhiều điều tốt lành lớn lao cho nhiều người thông qua chúng ta. Người sẽ làm điều đó khi chúng ta sẵn sàng lắng nghe, phục vụ, giúp đỡ và để người khác giúp đỡ mình; nói cách khác, là khi chúng ta yêu mến những gì Thiên Chúa muốn. Như Thánh Josemaria đã viết: “Đó là cuộc phiêu lưu thiêng liêng của việc trao tặng chính mình” (Thư ngày 14 tháng 2 năm 1974, số 5), thực hiện luôn luôn và trong mọi việc với niềm vui và sự tự do của những người con của Thiên Chúa.

Với tất cả lòng yêu mến, Cha chúc lành cho tất cả các con.

Fernando Ocáriz