Thư Đức Giám quản – ngày 10 tháng 9 năm 2022

Đức Giám quản Opus Dei mời gọi chúng ta hãy đặt Nhà Tạm ở trung tâm đời sống thường nhật.

Các con thân mến,

Nguyện xin Chúa Giêsu giữ gìn tất cả các con!

Trong những ngày hành hương Đất Thánh vừa qua, cha đã đặc biệt nhớ đến các con trong lời cầu nguyện, và cha cũng biết rằng các con luôn đồng hành cùng cha. Ở mỗi địa điểm thánh thiêng, cha tưởng tượng Chúa Giêsu như đang hiện diện nơi đó, đồng thời cha cũng nhớ rằng Ngài luôn ở với chúng ta trong mỗi Nhà Tạm. Cha không thể cưỡng lại việc viết lại những lời sau đây của Cha Thánh Josémaría, những lời mà chúng ta đều biết rõ: “Con thân mến, nếu Nhà Tạm là trung tâm mà các suy nghĩ và hy vọng của con xoay quanh đó, thì hoa trái của sự thánh thiện và việc tông đồ của con sẽ dồi dào biết bao!” (Lò Rèn, số 835). Chúng ta hãy cố gắng sống những lời này mỗi ngày.

Các con hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã giao phó cho chúng ta là điều chỉnh Quy chế Opus Dei theo những gì mà Tự sắc Ad charisma tuendum (“Để bảo vệ đoàn sủng”) đã đề cập. Chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu - trong Hội đồng Chung và Ban Cố vấn Trung ương - cách thức tốt nhất để thực hiện.

Vào ngày 15 tháng 9, chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Chân phước Alvaro được bầu làm Giám quản. Hãy hướng về lời cầu bầu của Ngài và cố gắng noi theo lòng trung thành của Ngài, như Thánh Josemaría đã khuyên chúng ta.

Cha chúc lành cho tất cả các con với lòng yêu thương,

Fernando Ocáriz


Roma, ngày 10 tháng 9 năm 2022