Thư Đức Giám quản: Hiệp nhất trong Cầu nguyện và Giữ chay vì Hòa bình

Đức Giám quản của Opus Dei mời gọi chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện và giữ chay vì hòa bình ở Ukraina.

Các con thân mến: Xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ các con của cha!

Đứng trước cuộc chiến tranh mới nổ ra ở Châu Âu, chúng ta hãy liên kết với nhau hết lòng trong lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng nhằm đáp lại bạo lực bằng việc cầu nguyện và giữ chay. Bên cạnh việc chúng ta giữ chay để cầu cho hòa bình vào ngày 2 tháng 3, cùng với sự tự tin trong cương vị là một người con, chúng ta hãy tiếp tục thường xuyên nài xin Thiên Chúa mỗi ngày ơn hòa bình. Việc cầu nguyện và giữ chay giúp chúng ta ở gần với những ai đang phải chịu sự mất mát, lo âu vì một tương lai bất ổn.

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt, 5:9). Sẽ thật bình thường nếu chúng ta cảm thấy bất lực khi muốn thay đổi dòng chảy của lịch sử. Nhưng chúng ta hãy cậy nhờ vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Không có Chúa, mọi nỗ lực đem hòa bình đến mọi trái tim sẽ đều thất bại. Đồng thời, chúng ta hãy nhớ rằng hòa bình là một nhiệm vụ thường trực. Việc tích cực sống mối phúc này có nghĩa là góp phần và thúc đẩy hòa bình trong chính gia đình mình, nơi làm việc, và trong xã hội, vì Chúa muốn từng người chúng ta trở nên người bảo hộ cho các anh chị em mình. (Gen 4:9).

Đặc biệt trong Thánh Lễ, trong lời cầu nguyện với Đức Mẹ, Nữ vương Hòa bình, chúng ta hãy nhớ đến tất cả những ai đang phải chịu đau khổ.

Cha chúc lành cho các con với trọn niềm yêu mến.

Rôma, ngày 26 tháng 2 năm 2022.