Thông điệp của Đức Giám quản – ngày 10 tháng 5 năm 2018

Trong tháng Năm này, Đức Giám quản nhắn chúng ta chạy đến với Đức Maria, Mẹ của các Linh mục, để cầu nguyện cho mọi Linh mục trên thế giới.

Chúng ta đã bắt đầu tháng Năm, tháng dành kính đặc biệt Đức Maria, với niềm vui và lòng tri ân Thiên Chúa vì thiên chức linh mục Ngài đã ban cho 31 tân Linh mục của Opus Dei vào ngày 5 tháng 5 vừa qua.

Chúng ta hãy chạy đến Đức Maria, Mẹ của các linh mục, để cầu nguyện cho tất cả linh mục trên toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ngài biết lãnh nhận và giữ gìn món quà thiên chức linh mục với tình yêu tri ân, như những người phục vụ trung thành của Thiên Chúa và các linh hồn.

Đức Maria cũng là Mẹ của tất cả các tín hữu. Vào ngày 21 tháng này, lần đầu tiên chúng ta sẽ cử hành lễ phụng vu Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, được thiết lập theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô. Với lòng tin tưởng không ngừng được đổi mới, chúng ta hãy cậy nhờ sự chuyển cầu mẫu tử của Đức Maria.

Rôma, ngày 10 tháng 5 năm 2018