Vera pri 20-ih: “Milost, ki ti spremeni življenje”

Ni ljubezenske zgodbe, v kateri ne bi bilo potrebno odpuščanje. Odpuščanje je treba dajati in prejemati. Matilde, študentka iz Pariza, pripoveduje o tem, da se z vsako spovedjo vrnemo k Bogu in se prepustimo njegovemu objemu.

Vera pri 20-ih