Number of articles: 11

Kratek vodnik za dobro spoved

Kratka grafična ponazoritev, kako lahko enostavno pristopimo k zakramentu spovedi. Na hrbtni strani letaka, ki ga lahko prenesete tudi v PDF formatu za tiskanje, pa je dodanih še nekaj vprašanj kot pomoč pri spraševanju vesti.

Opus Dei

1. Župnija Perdiguera

“Ustanovitelj Opus Dei” — življenjepis sv. Jožefmarija Escrivája.

Relatos biográficos

TEMA 17. Liturgija in zakramenti na splošno

Zakramenti so učinkovita znamenja milosti, ki jih je postavil Kristus ter jih izročil Cerkvi in se nam po njih podeljuje božje življenje.

Textos doctrinales

TEMA 18. Krst in birma

Krst podeli kristjanu opravičenje. Pri birmi je krstna dediščina dopolnjena z nadnaravnimi darovi in krščansko zrelostjo.

Textos doctrinales

TEMA 19. Evharistija (1)

Evharistija je vir in višek krščanskega življenja, središče vsega življenja Cerkve.

Textos doctrinales

TEMA 20. Evharistija (2)

Sveta maša je daritev v njej lastnem in edinstvenem smislu, ker v sedanjem trenutku cerkvene liturgije ponavzočuje (t.j. povzroči, da postane navzoča) edina daritev našega odrešenja, ker je njen spomin in ker naklanja njen sad.

Textos doctrinales

TEMA 22. Pokora (1)

Kristus je postavil zakrament pokore in nam dal novo priložnost, da se spreobrnemo in da po krstu znova pridobimo milost opravičenja.

Textos doctrinales

TEMA 23. Pokora (2)

Kristus je podeljevanje zakramenta sprave zaupal svojim apostolom, ki so to prenesli na svoje sodelavce. Duhovniki odpuščajo grehe v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Textos doctrinales

TEMA 24 (1). Bolniško maziljenje

Smrt in bolezen moreta in morata biti za kristjana sredstvo posvečevanja in odreševanja s Kristusom. Pri tem je v pomoč bolniško maziljenje.

Textos doctrinales

TEMA 24 (2). Sveti red

Po zakramentu svetega reda se podeljuje deležnost pri duhovništvu Kristusa, ki je Glava Cerkve. Službeno duhovništvo se bistveno razlikuje od skupnega duhovništva vernikov.

Textos doctrinales