Number of articles: 2

Pristojnosti prelata Opus Dei

V tem članku so opisane pristojnosti prelata Opus Dei glede laikov in duhovnikov, inkorporiranih v prelaturo.

Del prelado del Opus Dei

Zakaj prelata Opus Dei kličemo “oče”?

V tem članku so predstavljeni nekateri teološko-duhovni vidiki o prelatu kot očetu. V nekem drugem, povezanem prispevku pa so opisane prelatu lastne pristojnosti in njegova jurisdikcija.

Del prelado del Opus Dei