Number of articles: 1

Živeti je zame Kristus (4) – Najbolj nadnaraven razlog. Notranja svoboda

Povzetek postave, ki se glasi »ljubi Boga bolj kot vse stvari in bližnjega kakor samega sebe«, ni katerakoli zapoved. Ljubezni ni mogoče zahtevati in Bog nas k temu vabi šele potem, ko je človeku pokazal svojo neskončno dobroto in skrb.

Duhovnost