Number of articles: 2

Nova obzorja (4) – »Ne govorite, poslušajte ga«

Sv. Jožefmarija »odkrije« Svetega Duha s pomočjo preprostega nasveta, ki lahko razsvetli tudi naše duhovno življenje.

Duhovnost

TEMA 12. Verujem v Svetega Duha. Verujem v sveto katoliško Cerkev

Sveti Duh notranje povezuje vernike s Kristusom, tako da oblikujejo eno samo telo, Cerkev, v kateri obstaja raznolikost udov in služb.

Textos doctrinales