Number of articles: 1

Pristojnosti prelata Opus Dei

V tem članku so opisane pristojnosti prelata Opus Dei glede laikov in duhovnikov, inkorporiranih v prelaturo.

Del prelado del Opus Dei