Number of articles: 4

Spoznavati Njega in sebe (12) – Duše liturgične molitve

O nekaterih mislih svetega Jožefmarija, ki nam lahko pomagajo k tesnejši zedinjenosti z Bogom in Cerkvijo pri liturgičnih dejanjih.

Duhovnost

TEMA 19. Evharistija (1)

Evharistija je vir in višek krščanskega življenja, središče vsega življenja Cerkve.

Textos doctrinales

TEMA 20. Evharistija (2)

Sveta maša je daritev v njej lastnem in edinstvenem smislu, ker v sedanjem trenutku cerkvene liturgije ponavzočuje (t.j. povzroči, da postane navzoča) edina daritev našega odrešenja, ker je njen spomin in ker naklanja njen sad.

Textos doctrinales

TEMA 21. Evharistija (3)

Zaradi vere v resnično Kristusovo navzočnost evharistiji izkazuje Cerkev najsvetejšemu zakramentu posebno češčenje (“latría”), tako pri liturgiji svete maše kot tudi izven evharističnega slavja.

Textos doctrinales