Number of articles: 2

​»V duhu in resnici« – enotnost življenja (1)

Enotnost življenja je ena izmed temeljnih značilnosti duha Opus Dei. Prvi del članka o tej temi.

Duhovnost

Nove tehnologije in krščanska doslednost

Ta članek je spodbuda k razvijanju “krepostnega” sloga pri uporabi informacijskih tehnologij, da bi le-te lahko bile koristno orodje, ki kristjana spremlja v njegovem vsakodnevnem življenju.

Duhovnost