Nedavna pisma

Prelatovo sporočilo (1. julij 2018)

Praznik sv. Petra in Pavla je povabilo k molitvi za Cerkev, za papeža in za vse, ki trpijo preganjanje.

V petek smo obhajali slovesni praznik svetih Petra in Pavla. V mašnem evangeliju smo znova slišali Jezusovo obljubo Petru: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala« (Mt 16,18). Te besede nas spominjajo tudi na duhovno popotovanje, ki nam ga je že zelo zgodaj predlagal sv. Jožefmarija: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Od apostolskih časov dalje je ...

Prelatovo pismo (december 2016)

Prelatovo pismo (december 2016)

“Obstaja nevarnost,” pravi msgr. Echevarría, “da nas vrvež okoli nas, ne da bi se tega zavedali, potisne v raztresenost: da bi ne mislili več na to, da je Gospod zelo blizu.” Prelatovo pismo za mesec december.