Nedavna pisma

Prelatovo sporočilo (4. november 2018)

V tem sporočilu nas prelat Opus Dei z besedami Svetega pisma spominja, da “je naše upanje v nebesih”, o čemer lahko še posebej premišljujemo v mesecu novembru.

V mesec november smo vstopili z obhajanjem slovesnega praznika vseh svetih in naslednjega dne s spominom vseh vernih rajnih. Ti dnevi nas spominjajo, da je naše upanje v nebesih (prim. Kol 1,5); upanje, ki razsvetljuje naše korake na zemlji. Govori nam, da se bo svet, v katerem živimo, nekega dne spremenil v »novo nebo in novo zemljo« (2 Pt 3,13). Govori nam tudi o tem, da naše vsakodnevne ...

Prelatovo pismo (december 2016)

Prelatovo pismo (december 2016)

“Obstaja nevarnost,” pravi msgr. Echevarría, “da nas vrvež okoli nas, ne da bi se tega zavedali, potisne v raztresenost: da bi ne mislili več na to, da je Gospod zelo blizu.” Prelatovo pismo za mesec december.