Number of articles: 88

Vzgoja za življenje

“Imeti otroke rad na pravilen način pomeni postaviti jih v situacijo, ki jim bo pomagala, da pridobijo sposobnost samoobvladanja: pomeni iz njih narediti svobodne ljudi.”

Duhovnost

Predajanje vere otrokom (2)

Zgled, posvečanje časa, molitev … posredovanje vere otrokom je naloga, ki zahteva trud. Drugi del članka o veri in družini.

Duhovnost

Predajanje vere otrokom (1)

V družini si človek oblikuje značaj, osebnost, navade …, nauči pa se tudi stika z Bogom. To je naloga, ki je vedno bolj pomembna, kakor opisuje ta članek.

Duhovnost

Vzgoja čustev

Čustva so nepogrešljivi element uresničenega življenja. Zato jih je potrebno vzgajati, da bi resnično pripomogla k človekovi sreči.

Duhovnost

Vzgoja v zmernosti (2)

“Kdor je gospodar samega sebe, ima čudovite možnosti, da se preda služenju drugim in Bogu, in da tako doseže najvišjo srečo in mir, ki sta mogoča na tem svetu.” Drugi članek o tem, kako odraščajoče vzgajati v zmernosti.

Duhovnost

Vzgoja v zmernosti (1)

Kadar pri vzgajanju starši otrokom zavrnejo kakšno željo, se le-ti zlahka vprašajo, zakaj ne? …

Duhovnost

Vzgoja v svobodi

Zaupanje, ki nam je izkazano, nas spodbudi k dejanjem; po drugi strani pa nas ohromi občutek, da nam drugi ne zaupajo. Zato je zelo dobro otrokom pomagati k dobri uporabi njihove svobode.

Duhovnost

Pravica staršev do vzgoje svojih otrok (2)

Ta članek govori o tem, da imata poleg družine tudi država in Cerkev neizogibne obveznosti na področju vzgoje.

Duhovnost

Pravica staršev do vzgoje svojih otrok (1)

Čeprav se lahko opirajo na pomoč drugih, so starši vedno glavni odgovorni za vzgojo svojih otrok.

Duhovnost

Vzgoja za prijateljstvo

“Ideal staršev se uresničuje v tem, da postanejo prijatelji svojih otrok,” pravi sv. Jožefmarija. Le tako se ustvari zaupanje, ki omogoča njihovo vzgojo.

Duhovnost