Slava

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

V. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

O. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Na veliki četrtek

V. Kristus je za nas postal pokoren.

O. Pokoren vse do smrti.

Na veliki petek

V. Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti.

O. Smrti na križu.

Na veliko soboto

V. Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrti na križu.

O. Zato ga je Bog povzdignil in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom.


Latinsko:

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Na veliki četrtek

V. Christus factus est pro nobis.

R. Obœdiens usque ad mortem.

Na veliki petek

V. Christus factus est pro nobis obœdiens usque ad mortem.

R. Mortem autem crucis.

Na veliko soboto

V. Christus factus est pro nobis obœdiens usque ad mortem, mortem autem crucis.

R. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen quod est super omne nomen.

↗ Nazaj na kazalo