Životopis Montse

​Montserrat Grases sa narodila 10. júla 1941 v Barcelone. Montse ako ju volal každý, mala osem súrodencov.

Montse Grases: radosť mladosti

Už v ranej mladosti Grases (Španielsko, 1941-1959) cítila, že Pán ju povoláva na cestu posväcovania sa v bežnom živote v Opus Dei. Počas choroby, ktorá nakoniec vyústila do jej úmrtia, vydávala príkladné svedectvo priateľom a príbuzným, svedectvo pokoja, ktorý pochádza z blízkeho vzťahu k Bohu. Video má aj slovenské titulky.