Biografia

Powiadomienie o otrzymanych łaskach

Jeśli otrzymałeś łaskę od Boga dzięki wstawiennictwu czcigodnej Montse Grases, możesz wysłać swoją historię do Biura do Spraw Świętych Prałatury Opus Dei. W ten sposób można się przyczynić do szerzenia czci i potwierdzić skuteczność wstawiennictwa tej osoby.