Heilige Jozefmaria Escrivá
“Daar, te midden van de meest materiële dingen, moeten wij ons heiligen door God en alle mensen te dienen.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

    Dagelijkse tekst

    “Dienen, mijn kinderen, dat is het onze”

    Te midden van de feestvreugde van Kana merkt alleen Maria maar dat de wijn op is - Zelfs de kleinste gelegenheden om dienstbaar te zijn worden opgemerkt door een ziel die, zoals Zij, leeft vanuit een ware hartstocht om zich aan de naaste te wijden, omwille van God. (De Voor, 631)

    Dienen, dienen, mijn kinderen, dat is onze taak; dient alle mensen, opdat in onze dagen het gelovige volk in verdienste en aantal moge toenemen (Ibidem).

    Kijk naar Maria. Nooit heeft een schepsel zich met zoveel nederigheid verlaten op de plannen van de Heer. De nederigheid van de ancilla Domini (Luc 1, 38), van de dienstmaagd des Heren, is er de ...