“Zing voor de Onbevlekte Maagd”

De almachtige en alwetende God moest zijn Moeder kiezen. Wat zou jij doen als je je moeder had moeten kiezen? Ik denk dat jij en ik onze eigen moeder hadden gekozen en haar hadden overladen met alle genaden. Dat deed God. Na de Allerheiligste Drieëenheid komt Maria daarom op de eerste plaats.

De theologen ontvouwen een logische redenering voor deze opeenstapeling van genade, en voor de onmogelijkheid dat zij onderworpen zou zijn aan de macht van de duivel: het was passend, God kon het doen en dus deed Hij het. Dat is de verklaring. Het is de duidelijkste verklaring waarom God zijn Moeder, vanaf het allereerste ogenblik, omgaf met alle voorrechten. Zo is zij: mooi, zuiver, rein naar ziel en lichaam!
De Smidse, 482

Je bent volmaakt mooi, er is geen smet op je! - Een gegrendelde hof ben je, mijn zuster, Bruid, een gegrendelde hof, een verzegelde bron. - Veni: coronaberis. - Kom, je zult gekroond worden (Hoogl. 4, 7,12.8).

Ook jij en ik zouden haar tot Koningin en Heerseres over heel de schepping gemaakt hebben, als wij de macht daartoe hadden.

Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw met een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. - Bekleed met de zon. - De maan aan haar voeten (Apok. 12,1). Maria, Maagd zonder smet, heeft de val van Eva hersteld: en zij heeft met haar onbevlekte voet de kop van de helse draak vertrapt. Dochter van God, Moeder van God, Bruid van God.

De Vader, de Zoon en de heilige Geest kronen haar tot Koningin van het heelal.

En de engelen bewijzen haar de verschuldigde eer als onderdanen..., en ook de patriarchen, de profeten en de apostelen..., en de martelaren, de belijders, de maagden en alle heiligen..., en alle zondaars en jij en ik.
De Heilige Rozenkrans, vijfde glorievolle geheim

Ontvang berichten per e-mail

email