“Maria, Lerares van het verborgen offer!”

Maria, Lerares van het verborgen en stille offer! - Zie haar, haast altijd verborgen, met haar Zoon meewerken: Zij weet en zwijgt. De Moeder van Smarten; als je naar haar kijkt, let dan op haar hart. Zij is een Moeder met twee kinderen, die tegenover elkaar staan: Hij... en jij. (De Weg, 506)

Wat een nederigheid, die van mijn Moeder Maria! - Jullie zullen haar niet zien bij de intocht in Jeruzalem, noch op het moment van de grote wonderen, - uitgezonderd bij het eerste te Kana.
- Maar de smaad van Golgotha ontvlucht zij niet, daar staat zij, iuxta crucem Jesu, de Moeder naast het kruis van Jezus.
De Weg, 507

Als het uur komt van de hoon van het kruishout, is de heilige Maagd daar, bij haar Zoon, vastbesloten om hetzelfde lot te ondergaan als Hij. - Laten we niet bang zijn om ons, ook als dat in onze omgeving moeilijk is, als verantwoordelijke christenen te gedragen: zij zal ons daarbij helpen.
De Voor, 977

Ontvang berichten per e-mail

email