“Het verborgen wonder van het innerlijk leven”

Tot nu toe had je de boodschap die wij, christenen, aan de andere mensen brengen nog niet begrepen: het verborgen wonder van het innerlijk leven. Wat hou je hen nú een nieuwe wereld voor! (De Voor, 654)

Wat heb je veel nieuwe dingen ontdekt! - Toch ben je soms naïef en denk je dat je alles al gezien hebt, dat je al overal van op de hoogte bent - Maar even later raken je handen de unieke en onpeilbare rijkdom van de schatten van de Heer, die jou altijd weer - nieuwe dingen - zal laten zien als je met liefde en fijngevoeligheid reageert: en dan begrijp je dat je nog maar aan het begin staat van de weg, want heiligheid bestaat in vereenzelviging met God, met die God van ons die oneindig en onuitputtelijk is.
De Voor, 655

Laten we onszelf niet bedriegen - God is geen schaduw, of een ver wezen dat ons schept en dan aan ons lot overlaat; Hij is geen heer die weggaat en niet meer terugkeert. Al nemen we Hem niet met onze zintuigen waar, toch is zijn bestaan veel reëler dan alles wat we kunnen zien en aanraken. God is hier, bij ons, echt aanwezig, levend: Hij kijkt naar ons, hoort ons, leidt ons en beziet onze kleinste handelingen, onze meest verborgen bedoelingen.

Dat geloven we, maar we leven alsof God niet bestond! Want we hebben geen gedachte of woord voor Hem over; we gehoorzamen Hem niet, proberen onze driften niet te beheersen; we uiten onze liefde niet tegenover Hem en tonen Hem geen berouw over onze fouten.
Blijven we doorleven met een dood geloof?
De Voor, 658