“Beveel je aan de aartsengel Rafael aan”

Moet je lachen omdat ik je zeg dat je “roeping voor het huwelijk” hebt? - Welnu, die heb je: een echte roeping. Beveel jezelf bij de heilige Rafaël aan, opdat hij je kuis tot aan het einde van de weg leidt, zoals hij ook Tobias geleid heeft. (De Weg, 27)

Je zegt dat in je innerlijk naast elkaar bestaan: water en vuur, kou en warmte, hartstochten en God: een kaars brandend voor de heilige Michaël en een andere voor de duivel. Je kunt gerust zijn: zolang je de strijd niet opgeeft, branden er geen twee kaarsen, maar één, die voor de aartsengel.
De Weg, 724

Wat heb je hartelijk gelachen, toen ik je aanraadde je jeugdjaren onder de bescherming van de heilige Rafaël te stellen: opdat hij jou, zoals de jonge Tobias, tot een heilig huwelijk zou leiden - met een goede, knappe en rijke vrouw, heb ik schertsend gezegd.

Hoe ging je daarna nadenken, toen ik hieraan de raad toevoegde om je ook onder de bescherming van die jonge apostel Johannes te stellen: voor het geval dat de Heer méér van je zou verlangen.
De Weg, 360

De heilige maagd Maria, leermeesteres van de overgave zonder beperkingen. - Herinner je je nog? Op haar sloeg dat prijzende woord van Jezus Christus: “Hij die de wil van Mijn Vader volbrengt, hij - zij - is Mijn moeder!”
Vraag die goede Moeder dat in je ziel het antwoord aan kracht moge winnen - kracht van liefde en van bevrijding -, dat zij met zo'n voorbeeldige edelmoedigheid heeft gegeven: ecce ancilla Domini! - zie de dienstmaagd des Heren.
De Voor, 33

Ontvang berichten per e-mail

email