Wonder op voorspraak van zalige Jozefmaria goedgekeurd

De Paus heeft op 20 december 2001 een decreet goedgekeurd dat de wonderbaarlijke genezing erkent van een Spaanse arts die leed aan een ernstige ziekte aan de handen. Ook zijn wonderen goedgekeurd die worden toegeschreven aan de voorspraak van pater Pio en van de zalige Juan Diego. 20 december 2001

Johannes Paulus II heeft het decreet van de Congregatie voor de Heiligverklaringen over een wonder op voorspraak van de zalige Josemaría Escrivá goedgekeurd. Het gaat om de wonderbaarlijke genezing van een ernstige beroepsziekte (chronische radiodermatitis) waaraan dokter Manuel Nevado Rey leed en die verdwenen is in november 1992, na het inroepen van de voorspraak van de zalige Jozefmaria Escrivá. Er zijn ook andere decreten over wonderen voorgelezen, onder andere die welke worden toegeschreven aan pater Pio en de zalige Juan Diego.

Radiodermatitis

Radiodermatitis is een typische ziekte van artsen die hun handen langdurig hebben blootgesteld aan röntgenstraling. Het gaat om een progressief evoluerende ziekte, die zich in de loop der jaren verder ontwikkelt tot het ontstaan van kankergezwellen aan de huid. Radiodermatitis is ongeneeslijk. De enige bekende behandeling is van chirurgische aard (huid implantatie, amputatie van de aangetaste delen van de handen). In de medische literatuur is tot op heden geen enkel geval van spontane genezing van chronische radiodermatitis in het stadium van maligne ontaarding gemeld.

De genezing

Dokter Nevado Rey is een in 1932 geboren Spaanse arts, gespecialiseerd in traumatologie. Gedurende vijftien jaar opereerde hij breuken en andere laesies waarbij hij zijn handen blootstelde aan röntgenstraling. Vanaf 1956 verrichtte hij deze chirurgische ingrepen heel vaak. De eerste symptomen van radiodermatitis werden zichtbaar in 1962 en de ziekte verergerde totdat dr. Nevado rond 1984 zijn activiteit tot eenvoudige chirurgische ingrepen moest beperken vanwege ernstige beschadiging van zijn handen. In de zomer van 1992 stopte hij volledig met opereren. Dr. Nevado onderging geen enkele behandeling voor deze ziekte.

In november 1992 leerde dr. Nevado Luis Eugenio Bernardo, een landbouwingenieur kennen die bij een Spaanse overheidsinstelling werkte. Toen deze kennis nam van de ziekte van dr. Nevado heeft hij hem een bidprentje van de stichter van het Opus Dei, die op 17 mei van datzelfde jaar zalig was verklaard, gegeven en hem aangespoord om zijn voorspraak in te roepen voor de genezing van de radiodermatitis.

De voorspraak van de zalige Jozefmaria

Dr. Nevado begon te bidden op voorspraak van Jozefmaria Escrivá. Enige dagen later reisde hij met zijn vrouw naar Wenen voor het bijwonen van een medisch congres. Daar hebben ze verschillende kerken bezocht en bidprentjes van de zalige Jozefmaria aangetroffen. “Dat heeft indruk op mij gemaakt – zegt Nevado – en heeft me aangemoedigd om meer voor mijn genezing te bidden.” Vanaf de dag dat hij om zijn genezing begon te vragen op voorspraak van de zalige Jozefmaria Escrivá ging het steeds beter met zijn handen en na een dag of vijftien verdwenen de beschadigingen volkomen. De genezing was volledig en vanaf januari 1993 begon dr. Nevado zonder enig probleem zelfs weer met chirurgische operaties.

Het kerkrechtelijk proces

Naar deze genezing heeft het bisdom Badajoz (zuidwest Spanje) waar dr. Nevado woont een kerkelijk onderzoek verricht dat eindigde in 1994. Op 10 juli 1997 heeft de Medische Raad van de Congregatie voor de Heiligverklaringen unaniem de volgende diagnose gesteld: “ernstige maligne ontaarding van chronische radiodermatitis in de derde graad, onomkeerbaar”; derhalve met een zekere infauste prognose. De volledige genezing van de beschadigingen, die door objectieve onderzoeken zijn bevestigd in 1992, 1994 en 1997, werd door de Medische Raad verklaard als “zeer snel, compleet en duurzaam, wetenschappelijk onverklaarbaar”.

Op 9 januari 1998 heeft de commissie van theologen-consultores unaniem geoordeeld dat het wonder kan worden toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Jozefmaria Escrivá. De gewone Congregatie van Kardinalen en Bisschoppen heeft bovengenoemde oordelen van de Medische Raad en de commissie van theologen-consultores op 21 september 2001 bevestigd.