Prelaatskerk van het Opus Dei te Rome

Een plaats om te bidden, de laatste rustplaats van de heilige Jozefmaria Escrivá.

Een plaats om te bidden: de laatste rustplaats van de heilige Jozefmaria Escrivá

Het lichaam van Jozefmaria Escrivá rust onder het altaar van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Miljoenen mensen uit de hele wereld vertrouwen op de voorspraak van de heilige Jozefmaria om God genade voor allerlei noden te vragen. Velen komen naar de Kerk van de Prelatuur om te bidden of om te danken voor de op zijn voorspraak ontvangen genaden.

Op 31 december 1959 heeft de heilige Jozefmaria voor het eerst de Mis opgedragen in de kapel van de Heilige Maria van de Vrede. Nadat het Opus Dei was opgericht als een personele prelatuur, werd deze kapel de Kerk van de Prelatuur. De naam van de kerk is te danken aan het feit dat de heilige Jozefmaria een grote devotie tot Maria had. Haar beeltenis neemt er dan ook de belangrijkste plaats in.

In de crypte van de kerk bevindt zich de kapel van het Allerheiligste en er zijn biechtstoelen. Tevens is de crypte de laatste rustplaats van de zalige bisschop Álvaro del Portillo (1914-1994) en bisschop Javier Echevarría (1932-2016), respectievelijk de eerste en tweede opvolger van de heilige Jozefmaria als hoofd van het Opus Dei.

De heilige Jozefmaria heeft met een onvermoeibare inzet de noodzaak verkondigd om de sacramenten van Verzoening en van de Eucharistie veelvuldig te ontvangen; het zijn de gaven van God aan zijn kinderen als een bron van vrede en oneindige vreugde.

De Heilige Maria is de Koningin van de Vrede en zo roept de Kerk haar aan. Dus als jouw ziel of jouw familie zorgen hebben, of het gaat fout op het werk, in de maatschappij of tussen landen, blijf haar dan onophoudelijk aanroepen met de woorden: “Regina pacis, ora pro nobis”. “Koningin van de Vrede, bid voor ons”. “Heb je het tenminste geprobeerd toen je je geduld verloor? Je zult versteld staan hoe snel het resultaat oplevert”.

Praktische informatie en plattegrond:

Viale Bruno Buozzi, 75

Santa Maria della Pace

Onze Lieve Vrouw van de Vrede, prelaatskerk van het Opus Dei

Viale Bruno Buozzi 75

00196 Rome

Tel.: 06 – 808961

Dagelijks geopend van 08.30 tot 12.25. Van 14.00 tot 17.00 te betreden via de ingang om de hoek aan de Via di Villa Sacchetti nr. 36

Heilige Missen: dagelijks om 08.30, 12.00 en 19.30 *(In de Goede week alleen om 8.30) * Tijdens de maanden juli en augustus is er geen Heilige Mis om 19.30.

Biechtgelegenheid in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans.

Indien groepen tevoren hun bezoek willen aankondigen, priesters de Heilige Mis willen opdragen, gelieve telefonisch contact op te nemen met bovenstaand telefoonnummer.

Download Engelse folder met een plattegrond van Rome.