Nieuws proces

Op 5 maart 2004 startte het proces van zaligverklaring van Don Alvaro del Portillo. In dit artikel staan de diverse ontwikkeling is dit proces beschreven.

Paus Johannes Paulus II en bisschop Álvaro del Portillo

De Congregatie voor de Heiligverklaringen keurde goed dat er twee rechtbanken werden geïnstalleerd om het leven van Don Alvaro del Portillo te onderzoeken: één door het bisdom Rome en één door de prelatuur van het Opus Dei.

Op 5 maart 2004 was de openingszitting van de rechtbank van het Romeinse vicariaat, voorgezeten door kardinaal Camillo Ruini, vicaris van de Heilige Vader voor het bisdom Rome. Twee weken later, op 20 maart, opende de prelaat van het Opus Dei de rechtbank van de prelatuur.

Op 26 juni 2008 werd de eerste fase van het zaligverklaringproces van Don Alvaro del Portillo in het Paleis van Lateranen afgesloten. Het tribunaal van de prelatuur van het Opus Dei sloot haar zittingen op 7 augustus van hetzelfde jaar.

Met het materiaal dat door beide tribunalen is verzameld, heeft de postulator van het proces, in deze zaak Mgr. Flavio Capucci, de Positio super vita et virtutibus uitgewerkt, een biografie van de Dienaar Gods en studie naar het heldhaftig beleven van de christelijke deugden. In maart 2010 heeft de postulator de positio overhandigd aan de Vaticaanse Congregatie voor de Heiligverklaringen.

Op 28 juni 2012 tekende Benedictus XVI een decreet waarin de “heldhaftige deugden” erkend worden van Álvaro del Portillo.

Ongeveer een jaar later, op 5 juli 2013, tekende paus Franciscus het decreet waarin een wonder op voorspraak van Don Alvaro wordt erkend. Hiermee werd de weg voor zijn zaligverklaring, op 27 september 2014 vrijgemaakt.