Meibedevaart - Als een teken van liefde voor Maria

In 1935, na zijn eerste bezoek aan het heiligdom van Sonsoles, startte de stichter van het Opus Dei met de gewoonte van de meibedevaart voor de leden van het Opus Dei. De Kerk wijdt de maand mei aan de Onze Lieve Vrouwe.

Onze Lieve Vrouw van Sonsoles ((c) 2017 St Josemaria Institute).

Geheimen van de Rozenkrans

"We staan aan het begin van de meimaand en Hij wil dat wij deze gelegenheid niet onbenut laten en dat we, door vol vertrouwen met zijn Moeder om te gaan, meer van Hem gaan houden en iedere dag meer contact met haar zoeken — in kleine dingen, in liefdevolle attenties — waar gaandeweg een grotere persoonlijke heiligheid en meer apostolische ijver uit voortkomt, dat wil zeggen dat we een voortdurende inspanning doen om bij te dragen aan de verlossing waarvoor Christus naar de wereld is gekomen." (1)

Het behoort op vele plaatsen tot traditie van de Kerk om de maand mei toe te wijden aan de Maagd Maria. Gedurende deze tijd proberen christenen om de Moeder van God meer in hun gedachte te houden, met een liefde die tot uiting komt in meer liefdevolle devotie tot Onze Lieve Vrouwe.

De heilige Jozefmaria hield ervan om zijn liefde voor de Maagd Maria op vele manieren te tonen, maar hij heeft altijd gezegd dat zijn voorkeur uitging naar een individuele bedevaart of met een groepje van twee of drie mensen. "Ik respecteer en waardeer andere publieke uitingen van vroomheid, maar zelf wil ik mijn genegenheid en enthousiasme voor Maria het liefst door persoonlijke bezoeken of in kleine groepjes uiten, waardoor een gevoel van intimiteit ontstaat." (2)

In 1935, na zijn eerste bezoek aan het heiligdom van Sonsoles, startte de stichter van het Opus Dei met de gewoonte van de meibedevaart voor de leden van het Opus Dei. Als een teken van liefde voor Maria, doen zij elk jaar in de maand mei een bedevaart, indien mogelijk vergezeld door vrienden, naar een heiligdom of een andere plek waar een beeld van Maria wordt vereerd. Sindsdien is deze gewoonte door velen die in aanraking kwamen met zijn boodschap nagevolgd.

Een meibedevaart is een bezoek aan de Maagd Maria met kinderlijke liefde. De heilige Jozefmaria bad de drie delen van de Rozenkrans: een op de heenweg, de andere overeenkomstig met de dag van de week voor het beeld van Maria en een derde op de terugweg.

Kleine verstervingen kunnen aan Onze Lieve Vrouwe voor persoonlijke intenties en voor de gehele Kerk worden opgedragen: door de bedevaart te voet te doen, door slecht weer of verkeer te dragen met een glimlach, door geen versnapering te nemen, etc.

De gewoonte van de meibedevaart heeft een uitgesproken apostolische geest. De heilige Jozefmaria moedigde ons aan om de bedevaart tezamen met een vriend of familielid te doen en om van de gelegenheid gebruik te maken om hen suggesties te doen om hen te helpen stappen vooruit te zetten in hun christelijk leven.

"Aan veel bekeringen en beslissingen om zich over te geven in dienst van God is een ontmoeting met Maria voorafgegaan. Onze Lieve Vrouw heeft ons gesteund op onze zoektocht en ze heeft de onrust in onze ziel met moederlijke zorg omringd en ons geholpen om te veranderen en naar een nieuw leven te verlangen. En zo heeft het doet maar wat Hij u zeggen zal tot een edelmoedige overgave geleid, tot de christelijke roeping die sindsdien heel ons leven verlicht." (3)

"Een bijzondere manifestatie van het moederschap van Maria," aldus Johannes Paulus II in Fatima, "wordt gevonden op plaatsen waar ze omging met de mensheid, plaatsen waar de aanwezigheid van Onze Lieve Vrouwe in het bijzonder bekend is Op al deze plaatsen werd bijzondere getuigenis van onze gekruisigde Heer vervuld. Daar is de mensheid toevertrouwd aan Maria; daar kunnen we haar ontmoeten als onze eigen moeder, ons hart voor haar openen, met haar over alles spreken."
------------------
1. Heilige Jozefmaria, Christus komt langs, nr. 149
2. Ibid , nr. 139
3. Ibid , nr. 149