Meer gunsten en dankzeggingen

Enkele getuigenissen die wij hebben ontvangen, met de uitdrukkelijke toestemming van de afzenders deze te mogen plaatsen. Ze getuigen van gunsten verkregen op voorspraak van de stichter van het Opus Dei of ze danken zijn heilige leven en zijn leer te hebben mogen leren kennen.

(CC0 License, Pexels Photo)

Studeren was het enige dat ik wilde

Ik zou u willen vertellen over het het laatste “onmogelijke” wonder dat me overkwam op voorspraak van de heilige Jozefmaria. Door gebrek aan geld in onze familie heb ik nooit naar de universiteit kunnen gaan. Er waren altijd moeilijkheden en duizenden tegenvallers waardoor het niet lukte. Ik kon de Heiligverklaring van de heilige Jozefmaria in 2002 bijwonen en vanaf die tijd, werd ik een “volgeling” van hem en ik vereer hem echt. Toen begon ik hem te vragen mij te helpen me te oriënteren op de toekomst en succes te hebben in het leven. Ik vond een goede baan en later een nog betere. Toch was studeren het enige dat ik echt wilde. In mei 2009 werd ik toegelaten tot een zeer vermaarde universiteit op de faculteit waar mijn interesse naar uitging en later boden ze me een 100% studiebeurs aan die me in staat stelde om te studeren.

et andere “onmogelijke” wonder op voorspraak van de heilige Jozefmaria was in 2008. In dat jaar hadden we in Ecuador een zeer strenge winter waardoor vele agrarische gebieden onder water kwamen te staan. Onder deze gebieden, was ook de streek waar het boerenbedrijf staat waar mijn vader op dat moment rijst verbouwde. Mijn hele familie bad tot de heilige Jozefmaria dat hij onze rijstteelt zou beschermen en zo geschiedde. 80% van het boerenbedrijf stond onder water behalve het rijstveld van mijn vader.

E.M., Ecuador, 25 februari 2010

In zee

Het is een kleine gunst die ik toeschrijf aan de voorspraak van de heilige Jozefmaria. Afgelopen augustus was ik aan het zwemmen aan de kust ten zuiden van Beiroet bij een weinig bezocht strand. Op een bepaald moment merkte ik dat ik de bril die ik op mijn voorhoofd had geschoven, had verloren. Het was geen dure bril maar ik vond het jammer, te meer daar het niet mijn eigen bril was. Ik trachtte hem in de enigszins onstuimige golven te vinden maar je zag absoluut niets omdat het water niet helder was. Ik vertelde mijn probleem aan mijn metgezellen die me hielpen zoeken. We vertrouwden het toe aan de heilige Jozefmaria maar gaven het bijna op. We vervolgden ons uitstapje, sportten wat op het strand, aten etc.. Voordat we weggingen, maakten we van de gelegenheid gebruik om nog een keer te gaan zwemmen en tot mijn verbazing voelde ik iets onder mijn voet. Niet te geloven maar echt waar! Het was de bril. Ik dank de heilige Jozefmaria voor deze gunst die me in staat stelde de geleende bril aan zijn eigenaar terug te geven.

Fina Bosch, Libanon, 20 februari 2010

Dezelfde chef die me had ontslagen

Op 30 november 2009 werd mij op kantoor medegedeeld dat ik en vijf andere werknemers ontslagen zouden worden. Het ontslag werd aangezegd per 14 december. Op de dag dat ik het bericht ontving voelde ik me eigenlijk opgelucht, bevrijd, omdat de sfeer in het bedrijf moeilijk voor me was geweest. Er waren steeds conflicten en aanvallen op mijn christelijke denkwijze. Met de hulp van God, mijn leven als christen en de bezinningsdagen voor vrouwen georganiseerd door het Opus Dei in Oslo, kon ik alles rustig verdragen. Ik begon het mooie en belangrijke tot in de kleinste details van het leven te zien. Ik hoefde me niet meer te verdedigen. Ik begreep dat ik alles aan God kon overlaten. En het hielp me te glimlachen en de anderen die samen met mij die dag ontslagen waren, op te monteren. Ik pepte ze op door te zeggen dat ze het van de positieve kant moesten bekijken, dat dit niet het einde van de wereld was.

Tijdens mijn werkloosheid, opende ik op een avond de webpagina van het Opus Dei en begon ik de getuigenissen te lezen waarin mensen vertellen hoe de heilige Jozefmaria Escrivá hen had geholpen met hun werk. Ik stond er versteld van dat het zoveel brieven waren. Ik vroeg mij af of op een goede dag mij misschien ook eenzelfde wonder zou kunnen overkomen. Ik keek naar het gezicht van de heilige Jozefmaria op de computer en ik vroeg hem of hij mij echt ging helpen ook al kende hij me niet. Ik zei hem dat ik een Afrikaanse uit Oeganda ben die in Noorwegen woont – dat hij en ik uit landen met hele andere sociale omstandigheden kwamen. En ik vatte moed om het te proberen: ik printte een kopie van de noveen voor Werk van 9 dagen van Jozefmaria voor hen die werk zoeken of willen leren beter te werken. Ik bad deze noveen en woonde de Mis bij tijdens die 9 opeenvolgende dagen. Iedere keer als ik de noveen bad, keek ik naar zijn foto op de noveen. Hij keek me glimlachend aan door zijn brillenglazen en ik glimlachte terug.

In die tijd stond ik in gebed en in de Mis meer open voor God. De laatste dag van de noveen werd ik gebeld door dezelfde chef die me ontslagen had. Hij zei me dat ik weer zou worden aangenomen per 14 januari. Het was een enorme shock en ik begon te lachen. Ik nam de baan weer aan maar ik voelde me verward, en ik vroeg me af waarom God me weer naar dezelfde werkplek stuurde, in plaats van naar een nieuwe baan. Ik besloot me eraan over te geven en te doen wat Hij wilde. Ik veronderstel dat Hij zijn geheime plannen heeft. Ik dank de heilige Jozefmaria en onze heilige Moeder Maria om mijn voorspraak te zijn geweest.

Angelline Birungi Kroken, Oslo – Noorwegen, 4 februari 2010

Een bijzonder machtige heilige

Ik wil dankzeggen voor de gunsten die de heilige Jozefmaria aan mijn hele familie heeft verleend. Sinds ik hem ken, is hij mijn voorspraak geweest bij ontelbare gelegenheden. Het is een bijzonder machtige heilige. Nogmaals dank!

Bob, Verenigde Staten, 14 februari 2010

De noveen gaf me hoop

Ik bad de noveen voor werk en nu ben ik heel erg blij te kunnen vertellen dat ik werk heb gevonden op de personeelsafdeling van een beroepsvereniging. Hoewel het salaris niet erg hoog is, is het toch een flinke stap naar een nieuwe fase in mijn professionele carrière. Ik leer heel erg veel. Ik bad de noveen tijdens de hele periode dat ik geen vaste baan had, en dat zorgde ervoor dat ik bleef hopen. Ik bad hem ook voor mijn zusje die eveneens werkloos was, en gisteren is ze begonnen in haar nieuwe baan. Dat God ons moge zegenen!

Verenigde Staten, 2 februari 2010

De zorgverzekering

Mijn schoonvader had ernstige gezondheidsproblemen en hij moest worden opgenomen. Hij had net een privé zorgverzekering afgesloten en in de polis stond expliciet vermeld dat ziekenhuisopnames niet onder de dekking vielen. Toen spanden we een kort geding aan opdat hij in het ziekenhuis kon worden opgenomen en de hele familie begon te bidden op voorspraak van de heilige Jozefmaria Escrivá. Hoewel het in dit soort gevallen moeilijk is via de rechtbank succes te behalen, gaf de dienstdoende rechter ons gelijk en gelastte dat mijn schoonvader moest worden opgenomen en alle benodigde behandelingen mocht ondergaan.

M. Vasconcellos, Brazilië, 30 januari 2010

Door de liefde van mijn ouders

Ik zou mijn getuigenis willen vertellen: ik ben 16 en woon in Asunción, Paraguay. Toen ik nog heel jong was, werd ik erg ziek, de dokters zeiden dat redding niet mogelijk was en dat ik spoedig zou sterven. Daar er geen genezing voor mijn ziekte was hadden ze mij geopereerd, maar nog herstelde ik niet. Toen zond mijn vader die van het Opus Dei is en een diepgelovig persoon, kleding van mij naar de graftombe van de heilige Jozefmaria en smeekte hem mij te genezen.

Enige dagen later was ik aan de beterende hand, de doktoren konden het niet geloven omdat het onmogelijk leek. Ik ben heel dankbaar voor de kans die de heilige Jozefmaria me gegeven heeft. Mijn naam Jozefmaria draag ik ter ere van hem omdat mijn ouders hem gevraagd hadden hen een zoon te geven na de geboorte van twee dochters.

Tijdens mijn ziekte week mijn vader niet van mijn zijde evenals de rest van mijn familie. Toen ik het vrhaal dat ik over die periode schreef en waarin ik mijn genezing uitleg, nalas, moest ik huilen en nu realiseer ik me de macht van God en hoeveel mijn ouders van mij houden. De liefde van een vader en een moeder is het mooiste dat er op de wereld is natuurlijk na de liefde van Onze Heer.

Ik stuur u dit verhaal opdat het bewaard blijft. Als u het zou kunnen publiceren, zal ik u heel erg dankbaar zijn, omdat ik wil dat iedereen de hulp inroept van het gebed voor wat voor probleem dan ook. En dat men inziet dat God er voor ons is en ons nooit in de steek laat.

Josemaria Maciel Avalos, Paraguay, 13 januari 2010