Kardinaal Simonis over de heilige Jozefmaria

Kardinaal Simonis schreef het ‘ten geleide’ van het boek ‘De Heilige van het Gewone’. Een psychologische biografie van Nederlandse bodem over de oorspronkelijke persoonlijkheid met een zending van Godswege die vooral bedoeld is voor de gewone leek: de heilige Jozefmaria.

Bibliografieën en essays
Opus Dei - Kardinaal Simonis over de heilige Jozefmaria

Wat mij altijd als het belangrijkste charisma, het hoofdcharisma, van de heilige Jozefmaria Escrivá is voorgekomen, is dat hij het ideaal van eenheid van leven voor iedere christen zo centraal heeft gesteld en heeft uitgedragen. Voor de christen zou er geen scheidslijn moeten lopen tussen zijn godsdienstige activiteiten en zijn leven in het alledaagse. Zijn werk en kleine bezigheden kunnen geheel in zijn geloof zijn opgenomen, deel van zijn geloof worden. Bij geloven hoort ook dat men zijn dagelijks werk samen met Christus en voor Hem probeert te doen, dat men zijn dagelijkse gang samen met Hem gaat. Het gewone leven wordt diepzinnig en letterlijk godsdienst. Men zou kunnen zeggen dat werken op die manier geloven wordt en dus ‘Opus Dei’, ‘werk van God’, ook volgens de definitie die de Heer zelf aan dat begrip gegeven heeft toen Hem werd gevraagd: “Welke werken moeten wij voor God verrichten?” en Hij antwoordde: “Dit is het werk van God (Hoc est opus Dei) dat gij gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.” (Joh 6,28-29). Het gewone leven wordt omgezet in geloven.

Helaas leven wij in een wereld vol van goddeloosheid en onverschilligheid. Alleen de Heilige Geest is bij machte mensen weer godsdienstig te maken. Wanneer wij over het charisma van de heilige Escrivá spreken belijden wij daarmee dat de Geest Gods daarin werkzaam is. Zijn lekenspiritualiteit en oproep om de heiligheid na te streven door de wereld op een christelijke manier te omhelzen door alle dingen van het gewone leven en werken in geloof om te zetten, is een van de manifestaties van de Heilige Geest in onze tijd.

Deze biografie van Jozefmaria Escrivá is geschreven vanuit de optiek van een professionele psycholoog. Hij vraagt de aandacht voor de invloed die José Escrivá, de vader van de latere heilige heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van zijn opmerkelijke persoonlijkheid en op zijn "stijl". Escrivá's speciale devotie voor God de Vader, zijn opvallend sterke benadrukking van het zoonschap (of dochterschap) van God en van de vertrouwelijke omgang met de Vader in de spiritualiteit van het Opus Dei, lijkt daarmee in verband te staan. De bovennatuur bouwt voort op de natuur, in dit geval op een positieve vaderidentificatie. Het is goed dat het Vaderschap van God duidelijk naar voren wordt gehaald in een tijd van zulke verwarde voorstellingen over vader en moeder, man en vrouw.

De heilige Jozefmaria Escrivá was zijn tijd vooruit en is dus niet altijd goed begrepen. Maar het begrip voor zijn vernieuwende gedachten en voor zijn lekenspiritualiteit is de laatste jaren sterk gegroeid. Moge dit boek, dat is geschreven vanuit de mentaliteit van onze Nederlandstalige cultuur, deze moderne en nog veelbelovende Spaanse heilige en zijn spiritualiteit wat dichterbij brengen.

+ Adrianus Kardinaal Simonis

Aartsbisschop van Utrecht

De Heilige van het Gewone. Jozefmaria Escrivá.

dr. G.J.M. van den Aardweg. ISBN: 90-6257-047-X.

Te bestellen bij Stichting De Boog