Isidoro, groot in eenvoud

In juni 2018 kwam een informatiebulletin uit over de eerbiedwaardigverklaring van Isidoro Zorzano. Via het onderstaande artikel vindt u ook een digitale versie hiervan.

Isidoro, zevende van rechts in de eerste rij van degenen die staan.

Paus Franciscus heeft op 21 december 2016 ingestemd met het decreet van de congregatie voor heiligverklaringen, waarin de heldhaftige deugdbeoefening van Isidoro Zorzano (1902-1943) bevestigd wordt. Hij was ingenieur en sloot zich in 1930 bij het Opus Dei aan.

Mgr. Fernando Ocáriz, die kort daarna prelaat van het Opus Dei zou worden benoemd (Mgr. Javier Echevarría overleed op 12 december), zei na het horen van het nieuws van de Heilige Stoel: “Hoewel de aankondiging juist komt tijdens de periode van rouw over het verlies van onze geliefde prelaat, is dit een moment van bijzondere vreugde en dankbaarheid naar paus Franciscus.”

Mgr. Ocáriz zei ook dat “Isidoro Zorzano als professional op meerdere fronten een voorbeeld is geweest: hij zette zich enorm in en was dienstbaar, hij hechtte aan sociale rechtvaardigheid, wat tot uitdrukking kwam in zijn aandacht en respect voor zijn collega’s, hij had een grote liefde voor de Eucharistie, een groot geloof in God en aandacht voor mensen in nood. Verenigd met alle gelovigen en vrienden van de prelatuur, en met vele mensen met een devotie voor Isidoro vraag ik onze Heer dat het voorbeeld van Isidoro ons helpt om te groeien in deze voor christenen belangrijke aspecten van het leven en om goede zonen en dochters van de Kerk te zijn.”

Om verder te lezen: klik hier.

Door een e-mail te sturen aan janluijken52@gmail.com kunt u zich aanmelden voor gratis informatiebulletins.

Download informatiebulletin 1995

Download informatiebulletin 1996

Download informatiebulletin 2018